Weg en Water
/

Civiel technische advisering, ondersteuning en management

 

Diensten

Ik verzorg de procesbegeleiding, sturing en kwaliteitsbewaking bij de contractvorming van Civiel Technische vraagstukken. In gewone woorden komt het er op neer dat ik overheden of bedrijven help met het verwezenlijken van hun doelen voor het bouwen, verbouwen of onderhouden van hun infrastructuur of openbare ruimte.

Mijn aanpak kent drie invalshoeken die ik vanuit mijn zelfstandige positie kan aanvliegen, waar dit bij een organisatie vaak drie aparte functies zijn. Deze drie invalshoeken zijn:

  1. Techniek
  2. Wet- en regelgeving
  3. Projectmanagement

Als zelfstandig ondernemer lever ik onafhankelijke diensten, ik combineer dat met een grote dosis creativiteit, waardoor vaak verrassende oplossingen ontstaan. Ik werk dan ook graag in kleine teams en het liefst aan onmogelijke opgaven.

 

Onderstaande lijst geeft groepsgewijs een indicatie van mijn kennis en dienstenspectrum:

 

 

Groep

Inhoud

Aanbestedingsvormen

BVP, EMVI, Laagste prijs

Contractvormen

Bouwteam, D&C, E&C, RAW, Turn key

Kostenramingen:

Beheerkostenramingen, Besteksbegrotingen, SSK-systematiek

Objecten:

Bemaling, Bergbezinkbassins, Bermen, Beschoeiingen, Bomen, Bruggen, Damwanden, Dijken, Drainage, Duikers, Drukriolering, Funderingen, Groenvoorzieningen, Kabels&leidingen, Kades, Markeringen, Oevers, Openbare verlichting, Parkeersystemen, Riolering, Speelplaatsen, Sportvelden, Steigers, Toegangssystemen, Verhardingen, Watergangen

Omgeving:

Bouwcoördinatie, K&L-coördinatie, Klankbordgroep, Parkmanagement, Vereniging van Eigenaren, Vergunningen

Processen:

LEAN, Prince 2, Systems Engineering, Risicomanagement

Regelgeving:

ASVV, ARW, Gids proportionaliteit, Standaard RAW-bepalingen, UAV, UAV-GC, WIOR 

.